2006-09-01 Med trettio år på nacken 17/10/06

En tillbakablick på åren 1976 till 2006 framställd av Christian Lax vår mångårige tenor
Starta bildspal