2017-12-05 Handelsbankens julkonsert

Vi sjöng för fullt hus i Linköpings Missionskyrka för Handelsbankens kunder
iphone0 iphone0-2 iphone0-3 iphone0-4 iphone0-5 iphone0-6
iphone0-7 iphone0-8